Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu:

KLIMA JL – Libor Jablonski, s.r.o.
IČ: 27797406
DIČ: CZ 27797406
zapsán v OR ( vedeném Krajským soudem v Ostravě) oddíl C, vložka 29963
sídlo: Hýlov 45, 742 83, Klimkovice

(dále jen „prodávající“)

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, upravují vzájemná práva a povinnosti, které vznikly na základě kupní smlouvy (viz. objednávka) uzavřené mezi kupujícím (konečným zákazníkem, ne podnikatelským subjektem) a prodávajícím. Řídí se platnou legislativou, níže uvedeným nákupním řádem. Dále se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanovením § 419.

Objednávka

Odeslání řádně vyplněné objednávky zboží ze stránek tohoto internetového obchodu je považováno za uzavření kupní smlouvy. Po obdržení objednávky bude kupující informován o stavu své objednávky. Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl ve svých údajích, o termínu dodání zboží maximálně do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky. Kupující bere na vědomí, že zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplného zaplacení kupní smlouvy. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu za objednané zboží včetně nákladů na balení a dopravu objednaného zboží ke kupujícímu, jejichž výše je uvedena ve formuláři objednávky.

Dodací a platební podmínky

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH. Prodávající zasílá zboží prostřednictvím služeb České pošty, s.p. V rámci bezpečného nákupu na internetu nepřijímáme platby kartou a převodem z účtu. Kupující zaplatí zboží až při jeho fyzickém převzetí. Kupující je povinen zkontrolovat, zda není zásilka poškozená, nebo nemá porušený obal. V takovém případě kupující odmítne převzetí zásilky od dopravce a neprodleně kontaktuje prodejce.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží – v případě DOG SILENCER a DOG SILENCER MAX do 45 dní. Prodávající akceptuje pouze písemnou formu odstoupení od kupní smlouvy na adresu prodejce. Zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručeno nepoškozené včetně příslušenství, návodů k obsluze apod. POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY s.p. nebo osobně v sídle prodávajícího / provozovatele e-shopu - viz záložka kontakty. Prodávající odešle kupní cenu za zboží kupujícímu neprodleně na adresu nebo na bankovní účet, který kupující písemně oznámí prodávajícímu, nejpozději do 14 dní od doručení zboží prodávajícímu.

V případě DOG SILENCER a DOG SILENCER MAX je tato doba stanovena na 45 dní -  odstoupení od smlouvy je vázáno na minimální dobu výcviku, tzn. nejdříve lze od smlouvy odstoupit za 30 dní, nejpozději za 45 dní od převzetí zboží. Tato lhůta se nevztahuje na částku poštovného a balného.

Záruční podmínky

Na všechno námi dodávané zboží se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců. Záruka je aktivní od okamžiku převzetí zboží kupujícím.Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním, nedodržením návodu k obsluze či úmyslným poškozením zboží.

Reklamace zboží

Reklamační nárok na zakoupené zboží uplatní kupující neprodleně písemnou formou, a to e-mailem nebo doporučenou poštou. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o převzetí reklamovaného zboží. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace v co nejkratší lhůtě – max. do 30 dní od data převzetí reklamace.

Při neodstranitelné závadě má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, výměnu výrobku za nový nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Ochrana osobních údajů

Prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami, rozumí jim a souhlasí s nimi.